I. Ce urmărește acest plan?

Urmărește dezvoltarea economică a orașului și în consecință dezvoltarea socială, creșterea calității vieții, creșterea nivelului educațional și creșterea atractivității orașului pentru populație.

De asemenea, dezvoltarea turismului în regiune astfel încât să fructificăm maxim resursele culturale și naturale disponibile.

 • Indicatori pe termen lung

      Ne vom axa pe creșterea populației și a calității vieții.

 • Raportul periodic al primarului

      Se va realiza periodic, online, pentru ca fiecare cetățean să aibă acces la el.

II. Ce vom face concret?

Vom implementa soluții care să fructifice potențialul orașului (cultural, geografic, istoric, resurse naturale) astfel încât Baia Mare să devină un centru regional marcant.

Educație și sport
 • Atragere de fonduri în vederea creșterii numărului de creșe/grădinițe și modernizarea celor existente
 • Dezvoltarea unor școli profesionale, pentru a oferi tinerilor posibilitatea de a învăța o meserie
 • Atragerea de universități de renume pentru înființarea de specializări cerute de mediul de afaceri din municipiul Baia Mare, cum ar fi cele tehnice și din domeniul antreprenoriatului și managementului
 • Dezvoltarea de programe prin care agenții economici să ofere studenților posibilitatea de a face practică și a fi angajați temporar, astfel încât aceștia să capete experiență
 • Facilitarea comunicării între agenții economici și elevi/studenți printr-o platformă online
 • Granturi educaționale pentru copii proveniți din familii cu probleme sociale deosebite
 • Dezvoltarea sportului băimărean, începând de la cel de masă la atragerea spre sport a copiilor și juniorilor, ca bază a piramidei performanței sportive și susținerea echipelor/sportivilor care fac performanță
 • Modernizarea infrastructurii sportive, inclusiv a stadionului „Viorel Mateianu”
Confortul cetățenilor
 • Creșterea numărului locurilor de muncă bine plătite
 • Investiție într-o soluție inovativă de distrugere a deșeurilor (SMART WASTE)
 • Creșterea siguranței cetățeanului prin amplasarea adecvată a polițiștilor locali și prin cooperare cu Inspectoratul de Poliție și cel de Jandarmi
 • Înnoirea flotei de autobuze pentru transportul public
 • Sprijin pentru cetățeni în vederea implementării soluțiilor inovative de reducere a consumului de energie
 • Programe de îngrijire persoane vulnerabile
 • Reamenajarea ștrandului municipal și, apoi, construirea unui aquapark
 • Crearea unei rețele de piste pentru biciclete
 • Amenajarea unui poligon pentru motocicliști și aplicarea unui program pentru creșterea siguranței acestora
 • Organizarea de concursuri pentru soluții inovative utile dezvoltării socio-culturale și economice a municipiului, sub genericul “Soluția vine de la tine!”
Infrastructura
 • Decongestionarea arterelor de acces în oraș, prin dublarea benzilor și construirea de pasaje
 • Creare de noi sisteme de parcări în oraș, inclusiv în zona Pieței Agroalimentare
 • Modernizarea Piețelor Agroalimentare
 • Modernizarea străzilor secundare din cartiere
 • Dezvoltarea infrastructurii în zonele Valea Borcutului, Ferneziu, Firiza
 • Reabilitarea clădirilor de interes public, în special a celor cu grad ridicat de uzură, și repunerea în circuit a unor construcții neutilizate
 • Extinderea anvelopării blocurilor (izolarea termică)
Atragere investitori
 • Atragerea investitorilor prin creare de parcuri industriale, însoțite de facilități atractive
 • Programe de dezvoltare tehnologică și implementarea soluțiilor de digitalizare în vederea optimizării proceselor și a creșterii productivității
 • Stimularea companiilor în a angaja persoane rezidente
 • Crearea unui hub pentru tineri antreprenori și oameni de afaceri, liberi profesioniști care activează în zone digitale și creative, hub dotat cu birouri, săli de ședințe, spații de evenimente și zone de agrement
 • Stimularea consumului local
Turism
 • Program de dezvoltare turistică ”Mândră-i Baia Mare” și dezvoltarea unui Centru de informare turistică
 • Programe speciale în parteneriat cu agențiile de turism și cu furnizorii de servicii turistice
 • Program ”Promenada verde” (incluzând crearea de noi trasee turistice)
 • Amenajarea zonelor de picnic ecologice, în special în zona Ferneziu-Firiza
 • Programul ”Baia Mare o destinație” similar proiectului oradeacitycard.ro
Sănătate
 • Derularea unor programe de prevenție în sănătate,  sub genericul ”Orașul sănătos”
 • Asigurarea de resurse spitalului TBC, pentru  îmbunătățirea infrastructurii și a dotării spitalului, precum și a confortului spitalicesc 
 • ”Solidaritate în sănătate”: încurajarea donărilor de sânge
 • Programe educaționale cu teme legate de sănătatea fizică, emoțională și spirituală
Cultură
 • Valorificarea dimensiunii identitare culturale a Băii Mari (de tipul ”Școala băimăreană de pictură – arc peste timp”)
 • Depunerea spre finanțare a unor proiecte de consevare/regenerare/restaurare a patrimoniului cultural imobiliar
 • Susținerea și promovarea potențialului creator băimărean în domeniul cultural: arte plastice, literatură, muzică
 • Susținerea festivalurilor  care au deja tradiție: de artă teatrală (”Atelier”), de jazz, precum și festivalurile-concurs de muzică (populară, de romanțe, clasică etc.)
 • Concurs de proiecte culturale, câștigătorul beneficiind de sprijin pentru finanțare
 • Finanțarea manifestărilor de prestigiu și de tradiție din municipiu (gen ”Sărbătoarea Castanelor”), concomitent cu ridicarea calității lor artistice și grija sporită pentru cheltuirea banului public
Administrație
 • Programul “Băimăreanul în primul rând”, de implementare a unor servicii digitalizate în administrația publică
 • Creșterea performanței în administrația publică
 • Programul ”Studentul – consilierul primarului”
 • Comunicare transparentă cu cetățenii, inclusiv prin prezentarea de către primar a unui raport trimestrial, accesibil  online
 • Creșterea performanței în administrația publică prin facilitarea accesului funcționarilor publici la training-uri și la cursuri periodice de pregătire și perfecționare profesională.

Prioritați

1. Stopăm corupția și risipa banului public

2. Construim stație de reciclare a deșeurilor

3. Reabilităm Piața Agroalimentară Izvoarele și Piața Albina

4. Începem campania de asfaltare a străzilor din cartiere

5. Realizăm Parcul industrial

6. Refacem Ștrandul municipal

7. Reabilităm Stadionului ”Viorel Mateianu”